Du er her:

  • Vest-Agder

Nyheter

Vindkraftverket i Birkenes - å la seg forføre

Før jul ga NVE konsesjon til et vindkraftverk i Birkenes. Konsesjonene sitter løst med dagens regime i Oed, og Stortinget har latt seg forføre av den gode hensikt; at alle vindkraftverk vil redde kloden fra de dramatiske klimaendringene.

Innspill til kommunedelplan for havneområde nord – Kongsgård – Vige

Intensjonen med dette omfattende reguleringsarbeidet er å utvikle ei framtidsrettet havn for Kristiansand. Høringsforslaget innebærer flytting og utvikling av kai og containerterminal til Kongsgård – Vige. Det vil legge beslag på store arealer, ca 0,5 km2 og redusere miljøkvaliteten dramatisk for tilstøtende boligområder på begge sider av Topdalsfjorden (Kongsgård – Søm). Gjennom inngrep i og tap av grøntstrukturer og ulike former for forurensing (støy, svevestøv, visuell forurensing og sannsynlig utlekking av flere former for forurensing), vil livskvaliteten for store befolkningsgrupper bli vesentlig forringet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 251 artikler