Du er her:

  • Om oss
  • Styrende dokumenter og årsrapporter

Styrende dokumenter

Her kan du laste ned Naturvernforbundets vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Alle de tre dokumentene vedtas av landsmøtet, og er gjeldende fram til neste landsmøte arrangeres - normalt to år. På siden finner du også Naturvernforbundets årsrapporter, årsberetninger og retningslinjer for næringslivsstøtte.

 

Arbeidsprogrammet er landsmøtets instruks til sekretariatet og sentralstyret for de neste to årene, og legger rammene for Naturvernforbundets satsingsområder.
Last ned arbeidsprogram for gjeldende periode (2016-2017) (1126 kb)
Lat ned arbeidsprogram for gjeldende periode (2016-2017) - oversatt til samisk

Prinsipprogrammet er organisasjonens felles politiske grunnlag.
Last ned prinsipprogrammet i pdf-format (504 kb)
Last ned prinsipprogrammet oversatt til samisk (535bk)

Vedtektene er organisasjonens lover.
Last ned vedtektene i pdf-format (306 kb)
Last ned vedtekter i pdf-frmat oversatt til samisk 

Årsrapporter og årsberetninger for de siste årene finner du her.

Andre viktige dokumenter: