Du er her:

Nyheter

Brevandring svartisen
innspill til Fylkesmannen i Nordland

HELE SVARTISEN BØR VÆRE INKLUDERT I SALTFJELLET - SVARTISEN NASJONALPARK

04.01.2018

Hele Svartisen bør være inkludert i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Dette kan gjøres ved at Lakko og Saltfjellet – Svartisen nasjonalparker blir samordnet med en felles grense. Nordland fylkeskommune har uttalt at det gjør seg gjeldende nasjonal og regionale interesser med henvisning om at Svartisen i sin helhet er verdsatt som « landskap av stor verdi» i landskapskartleggingen for Nordland. Breen er registrert som svært viktig friluftsområde i friluftkartleggingen.

Evil_666
nyttårstanker fra Dag Neiden

Miljøarmageddon

31.12.2017

Det er ingen overdrivelse; vi er ferd med å gjøre koden ubeboelig for alle levende organismer – også nordmenn som handler for milliarder til jul og som forventer at forbrukersamfunnet skal bestå i all evighet - amen.

Hotellplaner rønvikfjellet
Grønt Forum leverer felles høringsuttalelse

Innspill til detaljregulering med konsekvensutredning av Rønvikfjellet

11.12.2017

Vi ønsker at et nytt prosjekt skal inneholde moderne kvaliteter knyttet til stedstilpasning, miljø og økologi. Vi også er opptatt av at allmennhetens tilgang til området sikres, både i retning Keiservarden, Linken og strekningen Rønvika - Skivika. Vi ønsker at det skal bygges i en menneskelig skala som ivaretar dagens bruk av området.

Oppdrettsanlegg foto Tristan Schmurr Creative Commons
Innspill til planprogram.

Oppdrettsanlegg på land, Feøya, Gildeskål

08.12.2017

Naturvernforbundet mener etablering av landbasert oppdrett på Feøya ikke bør finne sted. Tiltaket er et irreversibelt inngrep i et kystlandskap med store naturverdier. Til planprogrammet fremsetter vi krav om en uavhengig kartlegging av biologisk mangfold på hav og land, i minimum ett kalenderår.

Viser fra 1 til 4 av totalt 219 artikler