Du er her:

  • Nordland

Nyheter

Levende kyst - levende fjord (5)
oppsummering av Ole Henrik Vik

LEVENDE FJORD – LEVENDE KYST.

19.02.2015

Naturvernforbundet arrangerte et seminar i Bodø 29. og 30. januar 2015 under denne tittelen. Forbundet vil med dette tiltaket etablere en møteplass i nord for debatt og kunnskapsutveksling om kystsonen. Kystnatur og økende arealkonflikter var hovedtema for seminaret.

Kopi av Spørsmål og svar til Oljefri
ytring av Dag Neiden

Snipp snapp snute – oljeeventyret er ute.

19.02.2015

Oljeselskapene fortalte Nordnorske politikere og befolkningen forøvrig at dersom det ble gitt grønt lys for uinnskrenket olje- og gassvirksomhet på den nordnorske sokkel, så ville det medføre en eventyrlig økonomisk vekst i landsdelen. Klondykestemningen grep om seg – her skulle det bli nye arbeidsplasser og velfylte kommunekasser.

Friluftslivets år 653x341
Årsmøte 28.februar 2015, Skagen Hotel, Bodø.

Årsmøte 2014 i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten

01.02.2015

Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Naturvernforbundet i Nordland inviteres til årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland (og lokallaget i Salten). Årsmøtet arrangeres i etterkant av fellesmøtet til FNF Nordland. En helg i friluftslivets og naturvernes ånd man bør være til stede på.

Oppdrett1
ytring av Dag Neiden

Fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

01.02.2015

Jeg registrerer at Ola Borten Moe (SP) tar til orde for at fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Dette er noe Naturvernforbundet har ment i «alle år». Det er et fromt ønske at flere politikere skal følge etter, slik at lukkede anlegg blir en del av vilkårene for oppdrettskonsesjoner.

Viser fra 41 til 44 av totalt 256 artikler